http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

โต๊ะห้องเรียนพิเศษ

ชุดโต๊ะ ห้องเรียนพิเศษ

 

                 รูปแบบวางเป็นกลุ่ม                                      รูปแบบวางห้องเรียนเดี่ยว

ชุดห้องเรียนกิจกรรม ชั้น ประถม / มัธยม แบบธีมสีสัน คละสี รุ่นไม้ทั้งตัว ชุดละ 16,000 บาท ( 1 ชุด นั่งได้ 6 ที่นั่ง )

  

รุ่นนี้ โต๊ะ และ เก้าอี้ ทำด้วย ไม้ทั้งชุด พ่นสีสัน เลือกสีได้

รุ่น โต๊ะเรียนกลุ่ม แบบ ไม่มีลิ้นชัก ( ไม้ยางพาราทั้งตัว )
ระดับมัธยม 9,900 บาท  ประถม 9,500 บาท  อนุบาล 9,000 บาท

  

 

   

ชุดห้องเรียน เสริมทักษะ ระดับ ประถม / มัธยม หน้าเป็นไม้สีสัน หรือแบบไม้ยางพารา โครงขาเหล็กเหลี่ยม

ชุดละ 12,000 บาท ( 1 ชุด นั่งได้ 6 ที่นั่ง ) สามารถวางเรียงเป็นกลุ่ม หรือ แบบเดี่ยวก็ได้ 
หากเป็นขาเหล็กกลม ชุดละ 11,000 บาท

( หากไม่เอาลิ้นชักลดราคา 600 บาท )

 

ชุดห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบธีมสีฟ้าขาว รุ่น โต๊ะล้อเลื่อน หน้าไม้ ขาเหล็ก ชุดละ 15,000 บาท ( 1 ชุด นั่งได้ 6 ที่นั่ง )
รุ่นนี้ โต๊ะ เป็นล้อเลื่อน ส่วนเก้าอี้ ขาเหล็กปกติ