http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

ครุภัณฑ์ ห้องสื่อ,ห้องสมุด

ครุภัณฑ์ ห้องสมุด และ ห้องสื่อการสอน

ในห้อง ประกอบไปด้วย ชุดโต๊ะและ เก้าอี้ อ่านหนังสือกลุ่ม, โต๊ะเดี่ยว สำหรับ อ่านคนเดียว แบบปิดข้าง, เคาน์เตอร์ยืมคืนหนังสือ, ชั้นวางหนังสือ ฯลฯ

ขนาด ครุภัณฑ์แต่ละรายการ ขึ้นอยู่กับ ขนาดของห้อง และความต้องการของหน่วยงาน/ โรงเรียน

ลูกค้าที่สนใจ สามารถนำแปลนห้องเรียนที่ต้องการติดตั้ง มาสอบถามข้อมูลได้ครับ

ลูกค้าต้องระบุรายละเอียด, ขนาด และสถานที่ติดตั้ง เพื่อประเมินราคานะครับ


ชุดตู้เก็บอุปกรณ์  สื่อห้องดนตรี  พร้อมบานกระจก  แบบ Build in 


โต๊ะอ่านหนังสือ 2 ด้าน  


เคาน์เตอร์ ยืม-คืน หนังสือ


ชั้นวางหนังสือ


โต๊ะกลุ่ม


Tags : ครุภัณฑ์ ห้องสมุด เคาน์เตอร์คืนหนังสือ

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

view