http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

ผลงานที่เคยจัดส่ง

รวมภาพ ผลงานที่เคยจัดส่ง

1. รายชื่อหน่วยงาน/ โรงเรียน ที่เคยจัดส่งสินค้า : งาน โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน 

โรงเรียน สุราษฎร์ธานี2 960 ชุด, โรงเรียน ห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 320 ชุด, โรงเรียนบ้านต้นปรง จ.ตรัง 120 ชุด,

โรงเรียน ปทุมคงคา 500 ชุด, เทศบาลสมุทรสาคร 2,000 ชุด, เทศบาลมหาสารคาม 250 ชุด,

โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 960 ชุด, โรงเรียน บ้านห้วยน้ำราก จ. เชียงราย 100 ชุด,

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 500 ชุด,โรงเรียน พุทธิโสภณ เชียงใหม่ 300 ชุด, โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 500 ชุด,

โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี 250 ชุด,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ กทม. 300 ชุด,

โรงเรียน อนุบาล พัทลุง 250 ชุด, โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี 360 ชุด,โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี 250 ชุด,

เทศบาลบ้านโคก อุตรดิต 200 ชุด, เทศบาล ป่าตอง ภูเก็ต 100 ชุด,โรงเรียน วัดศรีเมือง สมุทรสาคร 100 ชุด,

โรงเรียน เทศบาลวัดโชค ราชบุรี 150 ชุด, โรงเรียนเวียงแก่น เชียงราย 200 ชุด,อบต. อ่าวนาง กระบี่ 120 ชุด,

โรงเรียน ราชวินิตร กทม. 960 ชุด, โรงเรียน ห้วยไผ่ ราชบุรี 70 ชุด, โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 40 ชุด,

โปรเจ็ค โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สาขาประชาอุทิศ, สาขาธนบุรี, สาขาเอกมัย และ สาขาเชียงใหม่,

และ รร. ทั่ว กทม. กว่่า 10,000 ชุด รวมถึง อีกหลากหลาย โรงเรียนทั่วประเทศ

  

    

  

   

 

2. รายชื่อหน่วยงาน ที่เคยจัดส่งสินค้า : ประเภท เก้าอี้เลคเชอร์,

โต๊ะเรียนนักศึกษา, ห้องประชุม, เก้าอี้อาจารย์, ตู้เอกสาร, เก้าอี้จัดเลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ เช่น

ราชภัฏธนบุรี, ราชภัฏลำปาง, ราชภัฏนครปฐม, ราชภัฏเพชรบุรี, ราชภัฏพิบูลสงคราม,

ราชภัฏเลย, ราชภัฏจอมบึง, ราชภัฏภูเก็ต, ราชภัฏสงขลา, ราชภัฏอุดรธานี ฯลฯ

 

 

Tags : Reference

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

view