http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

ครุภัณฑ์ห้องวิทย์, ห้องชีวะ, ห้องเคมี

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องชีวะ, ห้องเคมี

ในห้อง ประกอบไปด้วย โต๊ะปฏิบัติการ (โต๊ะสาธิต), เก้าอี้วิทยาศาสตร์, ตู้เก็บสื่อ, ตู้กระจก, ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่าง, โต๊ะครู พร้อมเก้าอี้, ตู้ทึบใต้หน้าต่าง,แท่นยกพื้น และอื่นๆ

ขนาด ครุภัณฑ์แต่ละรายการ ขึ้นอยู่กับ ขนาดของห้อง และความต้องการของหน่วยงาน/ โรงเรียน

ลูกค้าที่สนใจ สามารถนำแปลนห้องเรียนที่ต้องการติดตั้ง มาสอบถามข้อมูลได้ครับ

ผลงานที่เคยนำเสนอ: มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สาขาเชียงใหม่, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, โรงเรียนวัดสุคตวราราม, โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เทศบาลนครสวรรค์, อบจ. พิษณุโลก, เทศบาลเมืองกันทรลักษ์, อบจ. กําแพงเพชร ฯลฯ

ลูกค้าต้องระบุรายละเอียด, ขนาด และสถานที่ติดตั้ง เพื่อประเมินราคานะครับ