http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

โต๊ะพับกลม รับประทานอาหาร

โต๊ะกลม อเนกประสงค์ แบบพับได้ 


แบบมีล้อพับกลาง ลง  ขนาด 120 ซม. 4500 บาท และ ขนาด 150 ซม. 6000 บาท


แบบ พับเฉพาะขา  ขนาด 120 ซม. 2000 บาท และ ขนาด 150 ซม. 2600 บาท


โต๊ะกลมของเราผลิตขนาดมาตรฐาน คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 - 150 ซม. สูง 75 ซม.

ขาสามารถเลือกผลิตได้ว่า จะเอาแบบมีล้อเลื่อน หรือไม่มีก็ได้ 

สามารถพับเก็บได้สะดวก เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย

หน่วยงานที่เคยส่ง : เทศบาลนครรังสิต จำนวน 55 ชุด (ถ่ายรูปพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจรับ)

**ลูกค้าสามารถสั่งผลิต รูปแบบพิเศษเพิ่มตามต้องการได้ครับ

พิเศษ!!

ลูกค้า สามารถเลือกสีหน้าโต๊ะแบบพิเศษได้ เช่น ลายไม้ หรือ แบบ สีต่างๆ เช่น สีแดง, เขียว, ฟ้า ดังตารางด้านบน เป็นต้น 

Tags : โต๊ะกลม โต๊ะอาหาร โต๊ะพับกลม

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

view