http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

ชุดโต๊ะเด็กกลุ่ม แบบไม้จริง

ชุดโต๊ะกลุ่ม แบบ ไม้จริง

ชุดโต๊ะกลุ่ม แบบไม้จริง มี 2 รูปแบบ ดังนี้


1.  ชุดโต๊ะหน้าไม้ ขาเหล็ก หลังตะแกรง 6 ที่นั่ง

          ทั้งชุด ราคา 6,900 บาท


หน้าโต๊ะ เป็นแบบ หน้าไม้ยางพาราจริง และ เก้าอี้ เป็นแบบ ที่นั่งไม้ โครงขาเหล็ก หลังพิงตะแกรง


ขนาด มาตรฐาน ผู้ใหญ่

โต๊ะขนาด กว้าง 75 * ยาว 150 * สูง 75 ซม.
เก้าอี้ขนาด กว้าง 36 * ลึก 40 * สูง 83 ซม. แผ่นนั่ง สูง 45 ซม.


ขนาด สำหรับ ระดับประถม โต๊ะสูง 67 ซม.  และ อนุบาลโต๊ะสูง 50 ซม.  2.  ชุดโต๊ะไม้ยางพาราล้วน 6 ที่นั่ง

      ทั้งชุด ราคา 7,900 บาท ( 1 ชุด มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว )

ขนาด มาตรฐาน ผู้ใหญ่

โต๊ะขนาด กว้าง 75 * ยาว 150 * สูง 75 ซม.
เก้าอี้ขนาด กว้าง 36 * ลึก 40 * สูง 83 ซม. แผ่นนั่ง สูง 45 ซม.


ขนาด สำหรับ ระดับประถม โต๊ะสูง 67 ซม.  และ อนุบาลโต๊ะสูง 50 ซม.  

*ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน สี, ขนาด, จำนวนเก้าอี้ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการได้ (เช่นการทำสี เพื่อแยกกลุ่ม หรือห้อง Gifted เป็นต้น)

Tags : โต๊ะเด็ก ชุดโต๊ะเด็ก โต๊ะอาหาร โต๊ะไม้จริง

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

view