http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

ชุดโต๊ะเด็กกลุ่ม แบบไม้จริง

ชุดโต๊ะกลุ่ม แบบ ไม้จริง

ชุดโต๊ะกลุ่ม แบบไม้จริง มี 2 รูปแบบ ดังนี้


1.  ชุดโต๊ะหน้าไม้ขาเหล็ก

 

          ทั้งชุด ราคา 5,200 บาท


หน้าโต๊ะ เป็นแบบ หน้าโฟเมก้า ตีกรอบด้วยด้วยไม้จริง และ เก้าอี้ เป็นแบบ ไม้พ่นสี โครงขาเหล็ก


ขนาด สำหรับ ระดับอนุบาล

โต๊ะขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 52 ซม.
เก้าอี้ขนาด กว้าง 30 * ลึก 30 * สูง 55 ซม. แผ่นนั่ง สูง 28 ซม.


ขนาด สำหรับ ระดับประถม โต๊ะสูง 67 ซม.  และ มัธยมโต๊ะสูง 75 ซม.  ( ปรับราคาเพิ่ม ระดับละ 500 บาท/ ชุด )2.  ชุดโต๊ะไม้ยางพาราล้วน

      ทั้งชุด ราคา 6,900 บาท


ทั้งชุดโต๊ะ และ เก้าอี้  เป็นแบบ ไม้ยางพาราทั้งตัว พ่นสี

ขนาด สำหรับ ระดับอนุบาล

โต๊ะขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 52 ซม.
เก้าอี้ขนาด กว้าง 30 * ลึก 30 * สูง 55 ซม. แผ่นนั่ง สูง 28 ซม.

ขนาด สำหรับ ระดับประถม โต๊ะสูง 67 ซม.  และ มัธยมโต๊ะสูง 75 ซม.  ( ปรับราคาเพิ่ม ระดับละ 500 บาท/ ชุด )

*ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน สี, ขนาด, จำนวนเก้าอี้ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการได้ (เช่นการทำสี เพื่อแยกกลุ่ม หรือห้อง Gifted เป็นต้น)

Tags : โต๊ะเด็ก ชุดโต๊ะเด็ก โต๊ะอาหาร โต๊ะไม้จริง

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

view