http://www.tsmcgroup.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 ติดต่อเรา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะจักรรูปแบบต่างๆ

English Details

TSMC GROUP

ติดตามผลงานอื่นๆ เพิ่มเติมของเราได้ที่

หน้า  Facebook กดลิงค์นี้เลย >>


Concept งานปี พ.ศ. 2566

เน้นการนำเสนอ และให้คำปรึกษา การจัดรูปแบบ ห้องเรียนพิเศษ ทั้ง EP, Math, ห้องปฏิบัติการ และ ห้องวิทยาศาสตร์ ของลูกค้า โดยกำหนด ว่า "ทุกโรงเรียน" สามารถมีมาตรฐาน เทียบเท่ากับ "โรงเรียนนานาชาติ" ได้ เพื่อยกระดับการศึกษา ของนักเรียนยุคใหม่ ด้วยการนำเสนอ โต๊ะ-เก้าอี้ เรียน ที่มีความแตกต่าง สวยงาม และ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ในการเรียน มากกว่า ห้องเรียนรูปแบบเดิมๆ เช่นการใช้ สีสัน, การออกแบบโต๊ะ รูปทรงที่แปลกตา เพื่อให้มองเห็นถึงไอเดียใหม่ๆ ทั้งผู้สอน และ นักเรียนไปพร้อมๆกัน อีกทั้ง ทางเรา ก็มี สายการผลิต เก้าอี้เลคเชอร์ ฝั่งซ้าย สำหรับ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ ถนัดแขนซ้าย เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ต่อลูกค้าอีกด้วย